Thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

 

    Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có thông báo số 645/TB-SKHĐT về việc tạm thời thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

    Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 139/ĐKKD-TTHT về việc khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến Ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thuộc Hệ thống TTQGĐKDN; Đến nay, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) đã được khắc phục sự cố kỹ thuật. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An thông báo đến Quý công dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

    Với nội dung trên Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến Quý doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Long An được biết. Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0272.3 8260428.

    Trân trọng thông báo (đính kèm thông báo)./.

660_TB-SKHĐT_03-06-2024.pdf

 
Thanh Hoài
THÔNG BÁO