Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2)
Về kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT ngày 23/02/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2),
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2) thông báo kết quả trúng tuyển đối với 03 thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2) kèm theo Quyết định số 154/QĐ-SKHĐT ngày 23/02/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 24/02/2022 đến hết ngày 24/3/2022), thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn phòng Sở) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, gồm:
1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có) (có chứng thực).
Trường hợp, người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định tương ứng của vị trí việc làm cần tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.
2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định như nêu trên hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng  ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2021 (đợt 2) thông báo đến các thí sinh  trúng tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư được biết và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn nêu trên./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)         

Thông báo đính kèm:

158_TB-SKHĐT_24-02-2022_THONG BAO KQ TRUNG TUYEN.signed.pdf

154_QĐ-SKHĐT_23-02-2022_QD CONG NHAN TRUNG TUYEN.signed.pdf

154_QĐ-SKHĐT_23-02-2022_PL1 DS KQ PV kem QD CONG NHAN TRUNG TUYEN.signed.pdf

154_QĐ-SKHĐT_23-02-2022_PL2 DS TRUNG TUYEN kem QD CÔNG NHAN TRUNG TUYEN.signed.pdfBan biên tập
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1