Thông báo thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, lắp đặt bảng công khai thông tin dự án đối với các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) có thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

Căn cứ Điều 72 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều 102, Điều 104, Điều 105 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư; Điều 71, Điều 72, khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Ngày 28/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1951/SKHĐT-KTĐN đề nghị tất cả các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh) có thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, công khai thông tin dự án. Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông báo và Mẫu báo cáo đến các nhà đầu tư được biết và khẩn trương thực hiện.

Sau khi đăng tải thông tin này, nếu nhà đầu tư nào không thực hiện chế độ báo cáo, công khai thông tin dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu các nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại 0272.3826199 để được hướng dẫn thực hiện./.

MẪU BÁO CÁO.docx

 1951_SKHĐT-KTĐN_28-05-2021.pdf

Thái Văn Thắng
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1