Lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập tổng mặt bằng) làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ

Ngày 20/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 35/2023/NĐ-CP thì các lô đất có quy mô nhỏ trong quy hoạch đô thị và các khu vực trong khu chức năng thì được lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn. Theo đó, ngày 30/11/2023 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 4705/SXD-QLXD hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND các thị trấn (đính kèm); Các Chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP nêu trênNGHI DINH 35.2023.pdf.4705_SXD-QLXD_30-11-2023_30-11-2023 Lập quy hoạch chi tiết rút gọn.signed.pdf

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các thị trấn, các chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (với mọi nguồn vốn): Rà soát lại các dự án đã và chuẩn bị triển khai từ thời điểm Nghị định 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; đối với các dự án đáp ứng các điều kiện thuộc khu vực đô thị và các khu vực trong khu chức năng và không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 8 điều 16 Nghị định 35/2023/NĐ-CP thì tiến hành lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) theo quy định làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng (nếu có) đảm bảo tiến độ chủ trương đầu tư, tiến độ triển khai dự án, phân kỳ đầu tư, kế hoạch vốn Trung hạn của địa phương, kế hoạch phân bổ, cân đối vốn (Trung ương, địa phương)./.


 


Nguyễn Thế Vinh
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1