Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3,4 của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Long An

 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với 6 thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực: Xem chi tiết…

Trong lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp  xin vui lòng nhấn vào Link  Đăng ký và thành lập doanh nghiệp  để đăng ký tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ, thanh toán các khoản phí (nếu có) trực tuyến qua mạng. Các lĩnh vực khác xin vui lòng nhấn vào Link Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để đăng ký tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ, thanh toán các khoản phí (nếu có)  trực tuyến qua mạng. Kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến người yêu cầu dịch vụ.

 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 với 98 thủ tục hành chính trong 5 lĩnh vực: Xem chi tiết…

Trong lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp xin vui lòng nhấn vào Link  Đăng ký và thành lập doanh nghiệp để đăng ký tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến.  Các lĩnh vực khác xin vui lòng nhấn vào Link Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để đăng ký tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến. Việc nhận kết quả và thanh toán các khoản phí (nếu có) qua Bưu điện hay  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị- Hành chính tỉnh, địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.)

 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 với 128 thủ tục hành chính trong 8 lĩnh vực. Xin vui lòng nhấn vào Link Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 để xem và tải các mẫu văn bản cần thiết cho thủ tục hành chính cần làm. Sau đó nộp, nhận kết quả, thanh toán các khoản phí (nếu có) qua đường bưu điện hay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.)

THÔNG BÁO