Thông báo về việc tạm thời thực hiện thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

    Ngày 29/5/2024, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản cố 132/ĐKKD-TTHT về việc sự cố kỹ thuật liên quan đến Ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thuộc Hệ thống TTQGĐKDN hiện nay Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) có hiện tượng gián đoạn dịch vụ dẫn đến tình trạng người dân và doanh nghiệp khó truy cập vào Ứng dụng để thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến đối với lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp.

    Do đó, để kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đề nghị người dân và doanh nghiệp tạm thời nếu có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thủ tục hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh Long An hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Quầy 13 – Sở Kế hoạch và Đầu tư).

    Sau khi Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư khắc phục sự cố Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khi đó Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông tin đến Doanh nghiệp và người dân được biết và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    Với nội dung trên Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến Quý doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Long An được biết.

    Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0272.3 8260428.

    Trân trọng thông báo (Đính kèm thông báo)./.

645_TB-SKHĐT_30-05-2024_Thong bao DKKD tam.pdf

 
Thanh Hoài
THÔNG BÁO