Văn bản quy phạm pháp luật

Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2020/TT-BTC 10/06/2020 Thông tư số 52/2020/TT-BTC hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Lượt xem: 26
Tải về 0
57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Lượt xem: 25
Tải về 0
249/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
Lượt xem: 31
Tải về 0
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về chọn nhà thầu
Lượt xem: 24
Tải về 0
27/2013/QĐ-UBND 24/07/2013 Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lonh An
Lượt xem: 36
Tải về 0
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và phụ lục kèm theo
Lượt xem: 20
Tải về 0
06/2011/TT-BKHĐT 06/04/2011 Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 c
Lượt xem: 20
Tải về 0
24/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,
Lượt xem: 20
Tải về 0
18/2011/TT-BTC 10/02/2011 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định s
Lượt xem: 18
Tải về 0
03/2011/TT-BKHĐT 27/01/2011 Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dự
Lượt xem: 29
Tải về 0
12345678
THÔNG BÁO