Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác quản lý, theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn. Qua đó kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 16/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-SKHĐT về việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác quản lý, theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn. Qua đó kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 16/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-SKHĐT về việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024.

Thời gian triển khai kế hoạch bắt đầu từ tháng 5/2024; thông qua việc triển khai kế hoạch cũng nhằm nâng cao thực thi các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

Đối tượng được kiểm tra bao gồm các dự án đầu sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhất là các dự án được đánh giá đang chậm tiến độ so với chủ trương đã được phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc kiểm tra và đánh giá trực tiếp tại các dự án, đồng thời thu thập và đánh giá thông tin từ các bên liên quan để có cái nhìn toàn diện về tiến trình thực hiện các dự án.

Huyền Nhi

471_SKHĐT-KTĐN_16-04-2024_Kế hoạch kiểm tra năm 2024638495481421800330.pdfHuyền Nhi
Tin liên quan
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1