Thông báo Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch covid -19
Ngày 31/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3189/SKHĐT-VP về công bố đường dây nóng (hotline) tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

Địa chỉ tiếp nhận: Số 61, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh LA.

Email: skhdt@longan.gov.vn.

Số điện thoại đường dây nóng:
- Văn phòng Sở: 02723. 886.009

- Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư: Ông Võ Tấn Lộc - PGĐ Trung tâm, 0889.131.379

- Lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp: Bà Nguyễn Kim Phượng – TP ĐKKD, 0949.485.929

- Lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách: Ông Thái Văn Thắng – PTP KTĐN, 0902.498.474.

Nội dung phản ánh và tiếp nhận: Những nội dung về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân được biết./

Lê Xuân Kim Thi
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1