Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2023
Căn cứ Kế hoạch số 303/KH-SKHĐT ngày 17/03/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Thông báo số 99/TBSKHĐT ngày 05/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2023;Biên bản họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Bộ phận giúp việc. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo như sau:

    - Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư: 06 thí sinh. (thông báo đính kèm)
    - Thời gian phỏng vấn vòng 2: ngày 10/7/2023 (nội dung cụ thể thể hiện trong thông báo triệu tập).
    - Các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 truy cập Trang thông tin điện tử của Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại địa chỉ:
https://skhdt.longan.gov.vn/Pages/Default.aspx để nhận tài liệu ôn thi phỏng vấn.
Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh được biết.


THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1