VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH LUẬT ĐẦU TƯ, CHỦ TRƯỞNG CỦA UBND TỈNH
Về việc triển khai quy định Luật Đầu tư, chủ trương của UBND tỉnh không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh) đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ có diện tích dưới 0,5ha.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến các Nhà đầu tư:

     Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh) theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020 đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ có diện tích dưới 0,5ha.

     Đối với các thủ tục khác như đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC,… đề nghị các nhà đầu tư liên hệ với các ngành, UBND cấp huyện nghiên cứu, thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định; đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả, đảm bảo phù hợp các loại hình quy hoạch, tránh manh mún, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, đảm bảo các quy định quản lý nhà nước.

1393_TB-SKHĐT_02-10-2023_TB Nha dau tu.signed.pdf

Ban biên tập
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1