Thông báo về nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến

Căn cứ Công văn số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 10989/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó: 95% (110/116) thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Để nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh, kể từ ngày 26/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên dịch vụ công trực tuyến đối với 110/116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC nộp hồ sơ trực tuyến tại:

1. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn.

2.  Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trường hợp quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì đề nghị công chức tiếp nhận tạo lập tài khoản cho quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn thực hiện nộp trực tuyến cho những lần nộp tiếp theo.

(Đính kèm Quyết định số 10989/QĐ-UBND ngày 05/11/2021Công văn số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết, phối hợp thực hiện./.

Các văn bản đính kèm:

3565_UBND-TTPVHCC_21-04-2022_Cv-tang cuong TTHC muc do 4.signed.pdf

QD 10989_QĐ-UBND_05-11-2021_QĐ CONG BO DM DVCTT MỨC ĐỘ 3, 4-t102021-f.signed (2).pdf

Ban biên tập
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1