TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 06/2024/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Ngày 26/4/2024, Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã chính thức được ban hành và có hiệu lực.

Sở  Kế  hoạch và  Đầu   đã có Văn bản số 1705/SKHĐT  ngày 3/5/2024 thông báo đến  các  cơ  quan, đơn  vị nêu trên  các  chủ  đầu  , bên  mời thầu, các  tổ  chức, cá  nhân  có  liên  quan  đến  hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh  được biết, chủ động  nghiên  cứu  áp dụng, triển khai  thực hiện đúng quy định.

Theo đó, Hệ thống tiếp tục tiến hành nâng cấp các chức năng nhằm đáp ứng biểu mẫu đấu thầu mới được quy định trong Thông tư này. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các tổ chức tham gia trên Hệ thống cần lưu ý khi thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống phải thực hiện theo đúng quy định.

 
Anh-tin-bai
 

          Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kể từ ngày Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hết hiệu lực, trừ quy định tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT.

Thiện Huy
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1