Về việc lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy hoạch lập tổng mặt bằng) làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng (đối với dự án đầu tư công) trên địa bàn tỉnh Long An

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh có văn bản số 3347/UBND-KTTC ngày 08/4/2024 thống nhất giải pháp giải quyết khó khăn trong việc lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy hoạch lập tổng mặt bằng) làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng (đối với dự án đầu tư công), cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư dự án đầu tư công được thực hiện việc lập quy hoạch tổng mặt bằng và lấy ý kiến thống nhất của UBND cấp huyện làm cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với trường hợp nằm tại khu vực đã có quy hoạch chung nhưng chưa có quy hoạch phân khu (trường hợp đô thị phải lập quy hoạch phân khu) và trường hợp dự án nằm trong đô thị nhưng không nằm trong phạm vi bao phủ của đồ án quy hoạch chung (trường hợp đô thị không phải lập quy hoạch phân khu).

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tiến hành cập nhật các đồ án quy hoạch tổng mặt bằng đã thỏa thuận thống nhất với các chủ đầu tư.

- UBND các địa phương sớm lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phủ kín các đô thị để đảm bảo các cơ sở pháp lý thực hiện công tác quy hoạch theo yêu cầu tại Điều 1 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục báo cáo Bộ Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo cụ thể sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc có quy định pháp lý khác được ban hành. 

 

3347_UBND-KTTC_08-04-2024_CV-lap qh tong mb (1).signed638488806798418329.pdf

Kiều Oanh
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1